Vælg en side

SEO søgeordsanalyse

Får du nok relevant søgetrafik på din

hjemmeside eller i din webshop?

SØGEORDSANALYSE

Forstå dine potentielle kunders search intent

SEO SØGEORDSANALYSE

Søgeordsanalysen (Keyword research) er et af de absolut vigtigste (første) elementer i ethvert arbejde med søgemaskineoptimering (Search Engine Optimization / SEO).

En søgeordsanalyse handler ikke blot om at finde søgeord med høj volumen – eller ensidigt om at opnå en masse organisk søgetrafik.

Søgeordsanalysen handler om kvalitativt at finde relevante søgeord som netop dækker emner, som dine potentielle kunder søger efter.

Emner hvor du med optimeret indhold (relateret til dine produkter og services), kan imøde-komme dine kunders behov, og få flest mulige potentielle kunder til at konvertere til aktive kunder.

Når du skal lave søgeoptimeret indhold til en hjemmeside eller webshop, er det vigtigt at vide hvilke primære søgeord, sekundære søgeord og relaterede søgeord (nøgleord og søgefraser) dine kunder anvender i deres søgninger – og ligeledes hvad der er deres søgehensigt (search intent), i forhold til de enkelte søgeord.

Med en SEO søgeordsanalyse (SEO keyword research) opnår du en samlet større indsigt i dine målgrupper, og i hvordan dine målgrupper søger efter dit indhold, dine tjenester eller dine produkter.

 

En SEO søgeordsanalyse fastlægger hvilke søgeord du bør anvende
på din hjemmeside / webshop, og hvordan du med udgangspunkt i disse søgeord, kan inddele og producere indhold, så det bedst – og mest relevant – tilgodeser både dine brugere og Internettet’s søge- robotter.

En søgeordsanalyse hjælper dig med at besvare spørgsmål
som f.eks.:

       

✔   Hvad søger folk efter?

 

✔   Hvor mange mennesker søger efter det (søgevolume)

 

   Hvilken primær søgehensigt (search intent) har et
givent 
søgord?

 

   I hvilket format ønskes informationen præsenteret /
leveret?

 


Med en søgeordsanalyse får du svar som BÅDE hjælper dig med at skabe øget organisk søgetrafik OG
skabe øget indtjening / konvertering

Samtidigt kan du få du indblik i hvilke søgeord dine konkurrenter anvender,
så du kan drage nytte og inspiration af denne viden

 

HVORFOR ER EN SØGEORDSANALYSE VIGTIG?

En opnået søgeresultatplacering på Google er blandt andet bestemt af kvaliteten og relevansen på dit site!

Når f.eks. Google skal vurdere kvalitet og relevans af din hjemme-side / webshop (i forhold til en given søgning), har brugernes histo-riske generelle adfærd på dit site en stor betydning.

Passiv og afvisende adfærd, hvor folk hurtigt forlader dit site igen, uden interaktion, har en negativ indvirkning på Googles vurdering af kvaliteten og relevansen på dit site, og dermed på dine fremtidige opnåede søgeresultatplaceringer.

 

For at opnå gode søgeresultatplaceringer på Google, er det væsentligt at dine besøgende bruger tid på sitet, navigerer rundt og interagerer med sitet (ser videoer, scroll’er, klikker på links m.m.).

Dette har direkte indvirkning på din hjemmesides/webshops fremtidige søgeresultatplaceringer på Google.

Det er derfor vigtigt at du kender dine målgruppers anvendte søgeord og søgehensigten bag hvert søgeord, så indholdet på dit hjemmeside/ webshop kan optimeres imod dine potentielle kunders søgninger og faktiske behov.

SÅDAN LAVER DU EN SØGEORDSANALYSE 
(trin-for-trin guide)


Trin 1 – De første relevante søgeord (kernesøgeord / seed keywords)

Når du skal i gang med en søgeordsanalyse, er 1. step at finde en række relevante kernesøgeord (seed keywords)
Dette vil ofte være ord, der beskriver:

– din branche 
– dine produkter 
– dine services 

Kort sagt, ord for det som du tilbyder dine målgrupper / kunder.

 
I dette tilfælde – hvor jeg er i gang med en artikel om “SEO søgeordsanalyse” – kunne jeg f.eks. tage afsæt i kernesøgeord som:

SEO Søgeordsanalyse
Søgeordsanalyse
Søgeordsanalyser

Søgeord Analyse
Søgeord
Keyword Analyse

Keyword Research
Keyword
Keywords

Find de mest nærliggende Kernesøgeord, og noter disse i forskellige mulige og tænkelige variationer (sammen-skrevet, med eller uden mellemrum, med eller uden bindestreg, i én-tal, i flertal, oplagte synonymer, osv.)


Gem foreløbigt din liste med seed keywords. Dén får du efterfølgende brug for.

Værktøjer til søgeordsanalysen

I denne gennemgang anvendes Ahrefs.com, som er et af de bedste, men også et af de lidt dyrere værktøjer til søgeordsanalyse.

Ahrefs findes i forskellige versioner, og koster fra ca. kr. 660 pr. måned (Se priser og versioner her) 

Desuden er der mulighed for at afprøve værktøjet i syv dage for ca. kr. 50,- Klik her for bestilling af prøveversion

 


Der findes på Internettet en lang række forskellige værktøjer som med fordel kan benyttes i forbindelse med udarbejdelse af en søgeordsanalyse.

Med disse værktøjer bliver arbejdet med søgeordsanalysen både nemmere og mere overskueligt. Samtidigt kan værktøjerne bidrage med større indsigt i dine potentielle kunders søgeadfærd, og i dine konkurrenters anvendte søgeordsstrategi.

 


Værktøjerne kan bl.a. generere søgeordsidéer, ud fra få indtastede søgeord, og angive den gennemsnitlige månedlige søgevolumen for hvert enkelt søgeord.

Værktøjerne kan generere lister med månedlig søgevolumen på rankede søgeord (søgeordsplacering i søgemaskinerne) ud fra en indtastet url, og således afsløre hvilke søgeord konkurrenters hjemmesider bliver fundet på.

Følgende liste viser en række anbefalede værktøjer, som med fordel
kan benyttes ved udarbejdelse af en søgeordsanalyse:

SEO & søgeordsanalyse

  • Ahrefs – betalt
  • SEMrush.com – betalt
  • Accuranker – betalt
  • Storybase.com – betalt
  • Google Keyword Planner (integreret i Google Ads) – gratis
  • Google Analytics – gratis
  • Google Search Console – gratis
  • Ubsuggest.io – gratis

Søgeords-ideer

  • Keywordshitter.com – gratis
  • Answerthepublic.com – gratis

Trin 2 – De første relevante søgeord (kernesøgeord eller seed keywords)

Med udgangspunkt i dine kernesøgeord fra trin 1, skal du nu have genereret en samlet søgeordsliste med
alle relevante søgeord – og samtidig opnå en større forståelse for, hvad dine potentielle kunder søger efter
(på Google).

 

Ahrefs Keyword Explorer – søgeordsanalyseværktøjer til bl.a. generering af flere søgeord

Med Ahrefs Keywords Explorer kan du autogenerere en liste med flere søgeordsidéer, ud fra en indtastning af dine kernesøgeord (seed keywords).

(vælg ”old interface”-version, for adgang til at anvende
”*”- filtrering / “broad match” = endnu ikke implemen-
teret i seneste 3.0 beta-version).

Flere Google søgeord – ”Having same terms

Indtast dine kernesøgeord og klik på ”søg”-ikonet. Vælg herefter menupunktet ”Having same terms” i sidemenuen, for visning af en liste med alle relaterede søgeordsidéer, som indeholder dine kernesøgeord. Voilà – 3.522 nye søgeord at gå om bord i.


Med 3.522 søgeord (71 resultatsider med 50 søgeord på hver side og dertil hørende metrics og SERP (søgeresultatsider) til hvert søgeord), er det en relativt stor opgave at gennemgå hele resultatlisten manuelt.

Med stor sandsynlighed vil det også være langt fra alle søge-ord som er ”indenfor skiven”, dvs. relevante i forhold til din forretning og dine potentielle kunders behov.

 


Heldigvis giver Ahrefs mulighed for at sortere lidt i resultaterne, ved at afgrænse listen ud fra forskellige parametre. Ved f.eks. at sætte parameteren ”Volume” til værdien (”From 10”), frasorteres alle søgeord med under 10 søgninger om måneden.

I dette tilfælde resulterer det i en liste med kun 41 rester-ende resultater. En væsentligt mere overkommelig opgave – og fortsat med relevante søgninger (i forhold til volumen).

Note: Hvad der anses for en acceptabel søgevolumen af-hænger typisk af branche og optimeringsmål. Der er således stor forskel på om man sælger ”Kampfly” eller ”5 mm skruer”.

Hvis man sælger ”Kampfly” er der ikke behov for at sælge helt så mange styk på en måned, som hvis man sælger ”5 mm skruer”, og man kan typisk bedre acceptere en lavere søgevolumen.

Det pudsige er, at der her faktisk er væsentligt flere måned-lige søgninger på ”kampfly” (ca. 250) end på ”5 mm skruer” (mellem 1-10). Søgeordet ”skruer” har ca. 1.700 månedlige søgninger og søgeordet ”fly” ca. 10.000 søgninger.

 

Der er altså væsentligt flere som hellere vil ud at flyve, end bøvle med at sætte skruer i. Og dem som gerne vil sætte skruer i, er generelt ret ligeglade med størrelsen på skruerne, bare skidtet bliver siddende!

– Det er selvfølgelig blot en lidt humoristisk fortolkning, men tallene illustrerer, at jo mere specifikt et søgeord, jo færre antal søgninger. Måske ingen overraskelse, men det giver god anledning til at tjekke søgevolumen og søgehensigt, når man optimerer til mere specifikke “long-tail” søgeord. – F.eks. har
”5 mm varmforzinkede spunskruer” nul (som i ingen!) måned-
lige søgninger. (Det er jo væsentligt at vide, hvis man f.eks. ejer et byggemarked).

 


Søgehensigt (Search intent)

Det er ikke i sig selv et mål at opbygge en lang liste af søgeord med størst mulig søgevolumen eller ensidigt mest mulig søgetrafik
(fleste antal klik / høj CTR = click-through-rate). Det afgørende er at listen er filteret, så den kun indeholder de søgeord som er mest relevante, nemmest (og gerne billigst*) at opnå høje søgeplaceringer på (høj ranking) – OG som (vigtigst af alt) – indeholder søgeord med det rigtige search intent, dvs. søgeord hvor betydningen af ordet i en pågældende sammenhæng, er overensstemmende med
den hensigt der ligger bag den faktiske søgning.

Søgehensigten bør efterprøves for hvert udvalgt søgeord, på søgeordslisten, enten ved simpel søgning i Google på det pågældende søgeord, eller ved at efterprøve (følge links) og sammenligne flere af de viste søgeresultater (SERP= Search Engine Result Pages), som Ahrefs angiver ud for hvert søgeord.


Google Ranking

Når du objektivt vil undersøge søgeresultatplaceringer og søgehensigt på Google, skal du huske at Google allerede ved en masse om dine præferencer og hyppigst besøgte sider, og om alt hvad du i forvejen har søgt på tidligere. Da Google vil forsøge at imødekomme dine præferencer bedst muligt, og tilpasse viste søgeresultater i henhold til dette, bør du altid vælge at søge i en ny ”inkognito”-browser, og samtidigt være ”logget ud” af din Google-konto (Google-account), hvis du har en sådan, for at opnå et neutralt søgeresultat. Du kan vælge en inkognito-browser i Google-menuen øverst til højre, eller vælge genvejen CTRL+SHIFT+N.


Ahrefs – SERP og Rank Tracker i ét

I Ahrefs kan du for hvert søgeord vælge en SERP-liste med de øverste 10 søgeplaceringer på det valgte søgeord.

Kig ned over SERP-listen og led efter søgeord i page title, url, og metadescription. Åben (klik) på relevante url’er, og vurder manuelt indhold og relevans på tilhørende websites i forhold til søgeordet

I takt med at du får undersøgt søgeintention (søgehensigt) for hvert søgeord, skal de søgeord som du ønsker at fastholde fra listen
med søgeordsideer, markeres og tilføjes il din endelige søgeordsliste. (Opret og navngiv evt. en ny søgeordsliste i Keyword Explorer
med ”+ create new list”).

 

Når du har samlet din liste, kan du eksportere den som en kommasepareret fil (*.csv), du senere kan importere til f.eks. Excel regneark, for videre behandling og opdeling af søgeord i relevante grupper.

Du kan med fordel undersøge hvilke søgeord dine konkur-renter bruger. Der kan sagtens være nye søgeord, som du måske ikke lige selv havde tænkt på, og som det vil give
god mening for dig, at tilføje til din liste.

Med Ahrefs, kan du bl.a. få ideer til flere søgeord ud fra de søgeord som din hjemmeside/webshop allerede ranker på, og du kan finde inspiration – og adoptere nye søgeord – ud fra de søgeord som dine konkurrenter ranker på.

 

Ahrefs Site Explorer – undersøg dine konkurrenters søgeord

Ved at indtaste en url-adresse i Ahrefs Site Explorer, og vælge ”Organic Keywords” i side-menuen, får du en liste over hvilke søgeord den pågældende url-adresse opnår søgeplaceringer på i Google.

Desuden ses bl.a. antallet af søgninger på det pågældende søgeord (volumen), samt den estimerede månedlige trafik fra søgninger på de viste søgeord (Traffic).

Du kan filtrere data og få vist en liste, som f.eks. kun inkluderer alle søgeplaceringer i top-10 (1. side på Google), med minimum 10 månedlige søgninger (“Position = From 1 to 10” + “Volume = From 10”)

Du kan ekskludere og inkludere ord (eller dele af ord) – som du ønsker – eller ikke ønsker – skal indgå i søgeordet (søgefrasen).

Du kan fra Ahrefs Site Explorer ikke (direkte) tilføje nye ord til din søgeordsliste, men du an eksportere listen til en komma-separaret fil (.csv), som herefter kan indlæses i f.eks. Excel, for yderligere databehandling og sammenfletning med tidligere
fundne søgeord.

 

Du har mulighed for at kontrollere search intent for hvert søgeord i Ahrefs via SERP (søgeresultat-visninger), eller du kan vælge at tjekke søgehensigt via almindelige Google-søgninger, efter at data er hentet over i Excel. (Husk at vælge inkognito søgning i Google). 


Undersøg filtrerede organiske søgeord for nærmeste 2-3 konkurrenter, og gem csv-filerne til senere brug, for hver konkurrent-undersøgelse.

Trin 3 – Gruppering af søgeord, med Excel som søgeordsanalyse værktøj

Når du har importeret dine csv-filer med data fra Ahrefs til Excel, skal du rense de importerede data for overflødige kolonner.
Du skal kun bruge de 2 kolonner med henholdsvis selve søgeordet (“keyword”) og antallet af søgninger (“volume”).
De øvrig data kan du slette.

Importer hver CSV-fil til deres egen ark-fane, og saml (flet) alle data i et nyt ark i én lang liste. Slet (fra den samlede liste) alle fore-komster af identiske søgeord med kommandoen ”Fjern dubletter”, som findes i Excel værktøjslinien ”Data”.

 

Når listen er komplet, og alle søgeord er undersøgt med hensyn til søgehensigt, er næste trin at gruppere dine søgeord efter emne og search intent. Hver gruppe arrangeres i stigende orden (med de søgeord øverst i hver gruppe, der har den største søgevolumen).


Når alle søgeord er fordelt ud på grupper (efter emner og search intent), har du et kvalitativt grundlag for at skabe nyt eller mere søgeoptimeret indhold til din hjemmeside / webshop (samt til annoncer og sociale medier).


En afsluttende øvelse

I Google’s søgealgoritme tillægges anvendelse af primære søgeord i url og page title værdi, ud fra et relevanskriterium, når
sider skal rankes individuelt på søgeresultatsiderne.

En sidste øvelse som du derfor bør gennemløbe i forlængelse af søgeordsanalysen, er at lave url-struktur (page name), page title (fane-/sidetittel), OG metadescription (sidebeskrivelse) til hver af dine landingssider, hvor du indtænker og anvender de fundne
primære, og for hver pågældende side, relevante søgeord.

Metadescription er den beskrivelse, som fremgår om din landingsside, under linket til siden (i søgeresultaterne). For at fremme besøgende (organisk trafik) siden, bør egne metadescriptions altid være udfyldt med relevant indhold. Hvis meta-description ikke er udfyldt, eller ikke indeholder nok søgerelateret indhold, vil Google selv forsøge at finde relevant indhold fra den pågældende side,
og indflette dette i sidens metadescription …

 

… Google har aldrig vundet forfatterprisen!

EMAIL US

admin@digital-markedsfoering.com